Żywy Różaniec

KALENDARIUM ŻYWEGO RÓŻAŃCA W 2017 R.

•20 maja pielgrzymka Czytelników „Różańca” do Loretto

•2-3 czerwca

V ogólnopolska pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

•27 czerwca

pielgrzymka Żywego Różańca do Gietrzwałdu w 140. rocznicę objawień Matki Bożej

•7-8 września

kongres różańcowy na Jasnej Górze (300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej)

•26 października

VI ogólnopolski dzień modlitwy Żywego Różańca
•9 stycznia 1862 r.

zmarła sługa Boża Paulina Jaricot

•13 maja 1917 r.

Matka Boża pierwszy raz objawiła się w Fatimie

•22 lipca 1799 r. urodziła się Paulina Jaricot

•16 października 2002 r. św. Jan Paweł II ogłosił list o różańcu Rosarium Virginis Mariae, którym zostały wprowadzone tajemnice światła

•8 grudnia 1826 r. powstał Żywy Różaniec