ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZPOSPOLITEJ

MISJA ZHR

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 


WIZJA ZHR

  • ZHR jest wspólnotą, której członkowie w zmieniającym się społeczeństwie są wierni tradycyjnemu Przyrzeczeniu i Prawu Harcerskiemu. 
  • Praca wychowawcza prowadzona jest w oparciu o metodę harcerską w odrębnych organizacjach harcerek i harcerzy. 
  • Kadrę Związku stanowią instruktorki i instruktorzy – pełnoletni,  kompetentni i będący chrześcijanami. 
  • Związek modyfikuje swój program i sposoby działania, aby odpowiadać na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości. 
  • Organizacja inicjuje i wspiera środowiska działające we wszystkich miejscowościach, niezależnie od ich wielkości. 
  • Członkowie ZHR są aktywni w życiu społecznym, mają  wpływ na kształtowanie stylu życia młodych ludzi, podejmują służbę na rzecz innych i środowiska naturalnego. 

ODWIEDŹ I POLUB PROFIL NASZEJ 16. ALEKSANDROWSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

16 ADH FB

ODWIEDŹ PROFIL NA FB – ZHR ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

fb zhr aleks

ZOBACZ, CO ROBIMY!

zhr_wpisy