Wypominki

WYPOMINKI STAŁE – LISTOPAD – NIEDZIELA -18.00

WYPOMINKI – LISTOPAD 2020

NIEDZIELA GODZ. 7.30

PONIEDZIAŁEK – GODZ.18.00

Małgorzata, Krystyna, Tadeusz, Janusz Kaźmierczak, Anna, Antoni Fudalej, Rena, Marian Ruszek, Anna Lipska, Kamazy, Marta Dobieccy, Jadwiga, Ola, Leokadia, Stanisław, Sylwester, Leszek Gajewscy, Zbigniew, Wojciech Szałek, Henryka Orłów, Jadwiga, Józefa Kacparow, Ludwik Drzycimski, Wanda, Józef Mietliccy, Stanisław, Dariusz Kołakowscy, Wojciech, Tadeusz, Genowefa Rosińscy, Józef, Cecylia, Kazimiera Sadłocha, Benedykta, Teresa Rutke, Anna, August Brzezińscy, Jerzy Krzyżanowski, Krzysztof Wiśniewski, Klaudia Liniewska, Franciszek, Stanislaw, Ryszard, Sabina Roszak, Helena, Tadeusz Antoszewscy, Józef Garbowski z rodziny Grabowskich, Irena Gołębiewska z rodziny Grabowskich, Teresa, Jan Jaskot, Joanna, Tadeusz, Leokadia, Jolanta, Bartosz Szejner, Julianna, Kazimierz Perkowscy, Genowefa, Henryk Nowiccy, Łukasz Lewandowski, Natalia, Irena, Józef, Jerzy Rzepeccy, Maria, Agnieszka, Ignacy Kaczmarek, ks. Leszek Tokarski, Czesław, Stanisława, Adam Tokarscy, Danuta Migdalska, Tadeusz Gawroński, Eugeniusz Gronowski, ks. Stanisław Łosiakowski, Łucja i Waldemar Budniak, Genowefa i Henryk Lisowscy, Jerzy Głaz,
z rodziny Tokarskich i Zwierzchowskich, Helena, Leon, Maria, Jan Pawlak, Kazimiera, Adam, Władysław Pluskota, Teodozja, Jerzy Szymczak, Lenobia, Władysław Zwierz, Anna
Cod, Anna Dudek, Stanisław, Genowefa Kuźnieccy, zm. z rodziny Kuźnieckich i Jakubców, Jerzy, Gabriela Pierzchalscy, Teodora Kowalewska,
zm. z rodziny
Pierzchalskich i Lipińskich, Jan, Jadwiga Szcześniewicz, rodzice Emilia, Aleksander Baryza, Kazimierz, Apolonia, Kazimierz, Agnieszka Pluskota, Jan, Józefa Sałuda, Jan, Rozalia Wawrzyn, Stefan, Zofia Szymańscy, Edward Szymański, Tomasz Kostrzewski, Stefania i Ryszard Pacek, Aleksander i Edward Bratkowscy, Pelagia i Kazimierz Pomianowscy, Irena, Zygmunt Kokowicz, Emilia i Stanisław Kazimierczak, zm. z rodziny Kazimierczak i Mazur, Aleksandra i Czesław Wdowiak, Helena i Stanisław Szymczak, Wawrzyniec Rogiewicz, Cecylia, Mieczysław Smyk, Jerzy Smyk, Roman Smyk, zm z rodziny Rogiewiczów, Leokadia, Stefan, Bpgdan Pluskota, Helena, Józef Jaguszewscy, dr Józef Jaguszewski, Krystyna, Stanisław Guszyńscy, Jacek Pluskota, Józef, Stanisława, Lech, Anna, zm z rodziny Grącikowskich, Wiktoria, Wincenty, Danuta, zm z rodziny Polatowskich, Lech, Olech, Jan, Janina Mikulscy, Paweł, Julia Świta, Maria Dąbrowska, dusze
w czyśćcu cierpiące, Janina, Wacław Borowscy, Jadwiga, Feliks Borowscy,
zm. z rodziny Gronetów i Borowskich, Jadwiga Piastowska, zm z rodziny Sołtysiaków, Stanisław, Irena, Jan, Franciszka, Franciszek, Józef, Zofia,
zm z rodziny Wojciechowskich i Pikulskich, Jadwiga, Józef, Marian, Bożena, Czesław, Michalina, Wojciech, Franciszka, Władysław, zm.z rodziny Wiślickich i Kontowiczów, Andrzej Kuźbik, Adam, Janina Rogiewicz, Genowefa, Franciszek Marcinkowscy, Genowefa, Zygmunt Budzińscy, Donata i Stanisław Klecha, Wioletta Budzińska, Marcyianna i Jan Nurkiewicz, Genowefa Budzińska, Kazimiera, Franciszek Smoła, Henryk Zajączkowski, Anna Błachowicz, Piotr Stachowiak, Janina, Władysław, Stanisław, Halina Sobczak, Władysława, Julian, zm. z rodziny Gołaszewskich, Irena, Stanisław, Izabela, Roman Stachowiak, Zygmunt i Natalia Mikołajczak, Szczepan i Zofia Mikołajczak, Tadeusz i Zofia Szopa, Waleria Kulińska, Katarzyna i Józef Karaśkiewicz za zm. z rodz.: Mikołajczaków, Błachowiczów, Karaskiewiczów, Nikowskich,

WYPOMINKI – LISTOPAD 2020

NIEDZIELA GODZ. 7.30

WTOREK – GODZ.18.00

Leokadia, Edward Kawczyńscy, Irena, Stefan Czupryniak, Sabina, Alojzy Sopel, Helena, Michał Białkowscy, Marta Kaczmarek, Leszek Augustyniak, zm z rodziny Sobczak, Stachowiak, Brzezińskich, Kubińskich, Chlewickich, Kłos, Michalskich, zm księża z naszej parafii, Stefan Nowak, Joanna, Tadeusz, Andrzej Nocuń, Maria, Stanisław Rutkowscy, Maria, Eugeniusz Klimczak, zm z rodziny Klimczak
i Tokarskich, Zofia, Jan Nurkiewicz, Jan, Władysława, Tadeusz Pacek, Julia, Stanisław, zm z rodziny Pysura, Irena, Wiesław, Teresa, Ryszard Gajewscy, Jadwiga, Józef Sinscy, Anna, Ignacy, Zygmunt Kaczmarkowie, zm z rodziny Łypków, Rowańskich, Mianowskich, Krystyna, Zygmunt, Wiesław Sygit, Jan, Janina, Jan Buszka, Stanisława, Adam Rorat, Mirosława, Dariusz Kujawa, Jerzy Mroczkowski, Władysława, Jan Liberaccy, Jadwiga Gembal, Franciszka, Marcin, Bolesław, Klara, Jerzy Chojnaccy, Tadeusz, Janina, Józef Domańscy, Anna Matusiak, Genowefa, Stanisław Wiśniewscy, Mieczysław Nowaczyk, Franciszek Czułkowski, Danuta, Andrzej Wiśniewscy, Barbara, Władysław, Witold, Anna, Karolina z domu Tulikowskich, Genowefa, Wacław, Antoni, Klara z domu Zajko, Grzegorz Bednarczyk, Maria Borowiec, Ryszard Bożym, Janusz Jarosz, Wojciech Mładyniuk, Anna, Aleksander, Jan Jezierscy, Halina Toporowska, Stanisław, Genowefa Kuźniccy, Władysława, Wacław Kaczmarek, Wanda, Franciszek Grochulscy, zm z rodziny Kaczmarek
i Grochulskich, za bliskich i dalekich zmarłych, Pelagia, Józef Sobczak, Aniela, Jerzy Sobczak, Lesław, Jan, Henryka, Teresa Augustyniak,
rodzice chrzestni Kunegunda, Władysław Sobczak, Staniław Sobczak,
zm z rodziny Sobczaków i Michalskich, Piotr Stachowiak, Barbara Józefczak, Rozalia Nalazkowska, Jadwiga, Józef Gotowicz, Mieczysław Szałkiewicz, Marianna Dudek, Krzysztof Oczachowski, zmarli księża
z naszej parafii, zm z rodziny Gradowskich, Miś, Gawineckich, Biesiadzińskich, Suskich, Augustyniak, zm z rodziny Gogiewów, Bubaków, Henryk Szczepar, Piotr Bumażnik, Anna Kaczmarek, Danuta Jastrzębska, Jan Kacprzyk, Marianna, Henryk Uberuk, Bronisława, Grzegorz Uberuk, Marianna, Stanisław Buczkowscy, Adam, Paweł Nowak, Józef Nurkiewicz, Andrzej Zaganiacz, Irena, Stanisław Zaganiacz, Maria, Zygmunt Zwolińscy, Marek, Marian Zwolińscy, Mirosław Górzyńscy, Zofia, Wojciech Ripińscy, z rodz.: Rogozińskich, Stachowiakow, Sebzda, Wiśniewskich, Księży, Współpracowników naszej Parafii, Dzieci nienarodzone, wszystkich, którzy uprzedzili nas w drodze do wieczności, dusze w czyśćcu cierpiące, Ryszard Skalski, Zdzisław Nasiński, Janina i Władysław Borowiccy, Marianna i Józef Wypij,
zm. z rodz.: Nasińskich, Rucińskich, Bratkowskich, Skalskich, Janusz Lewandowski, Regina Renk, zm. Księży Salezjanów, Poległych w obronie Ojczyzny

WYPOMINKI – LISTOPAD 2020

NIEDZIELA GODZ. 9.00

ŚRODA – GODZ.18.00

Józef Petrykowski, Barbara, Feliks, Agnieszka, Andrzej Gołębiewscy, Stanisława, Zygmunt Petrykowscy, zm z rodziny Stachowiak, Rogizińskich, Stefańskich, Sikorskich, Aleksandra, Józef Kaliszczak,
zm z rodziny Kaliszczak, Stanisław, Jan, Maria, Marianna, Stanisława, Marian Wójcik, zm z rodziny Wójcik, Barbara, Bolesław zm z rodziny Terpiułowskich i Bojarowskich, ks. Jan Terlikowski, zm księża z naszej parafii, Kamila, Stanisław Buszka, jan, Waleria Jaszczyszyn, Marzena Walasińska, Jerzy Więckowski, Paweł Pluskota, Marianna Ogrodowska, Jan Ogrodowski, Maciej Przybylski, Zofia, Agnieszka, Zenon, Kaziemierz Białkowscy, Halina Gawłowska, Aleksandra Przybylska, Leokadia, Aleksander Łupina, Tadeusz Kotowski, Małgorzata Kujawa, Tadeusz, Jan, Władysława Pacek, Władysława, Stanisław Bryl, Stanisława, Aniela, Andrzej Bober, Marianna, Józef zdybel, Tadeusz Gutowski, Eugieniusz Skonieczny, Monika Zagusta, Cecylia Kulpa, Bronisława Pąk, Marian Gerka, ks, Stanisław Salamonowicz, zm z rodziny Mazur, Stanickich, Marianna Zdybel, Daniel Łuczkiwewicz, Łucja Morawska, Władysław Morawski, Jerzy Borkowski, zm z rodziny Morawskich, Kotrych, Borkowskich, Jadwiga, Hipolit, Zenon Kulpa, Maecyjanna, Wincenty, Czesław Kułakowski, Stanisława, Stanisław Łęga, Ewa Szczęsna, Marianna Paczkowska, Czesław Romanowski, Paulina, Stefan Jakubczak, Irena, Stanisław Deręgowscy, Stanisław Graczyk, Marianna, Władysław Romanowscy, Halina, Zygmunt Sygit, Krystyna Mrozińska, Helena, Mieczysław Brożek, Władysław, Władysława Mrozińscy,
Dominika Ochocińska, Helena, Kazimiera Olbrych, Urszula, Stefan Włodarscy, Józef, Władysława Krzemyccy, zm z rodziny Włodarskich, Krzemyckich, Majrzak, Trafalskich, Olesińskich, Nehrebeckich, Zielińskich, Sycharów, Płończyńskich, Iwińskich, Kruszków, Oczachowskich, Irena Olszewska, Zbigniew Ostrowski, Helena Parzybut, Ryszard Małecki, Jerzy Iwanowski, księża: Michał Wałek, Józef Król, Jan Sposób, Kazimierz Cichecki, Leon Walaszek, Kazimierz Furdyna, Stanisław Salamonowicz, Wiesław, Patryk, Józef, Irena, Nina, Stanisław Gawrońscy, Konstanty, Waleria Groncikowscy, Helena, Edward Groncikowscy, Andrzej, Maria Mądrowscy, Władysław Niewiadomski, Zofia, Władysław Lewandowski, Mieczysław, Jan Lewandowscy, Anna, Józef Zielińscy, Zofia, Józef Kłos, Grzegorz, Czesław, Helena Drużyńscy, Janusz, Zofia, Kazimierz Bachorscy, zm z rodziny Bachorskich, Stanisława, Józef, Marian Kujawa, Wanda, Damazy Suchara, Lucjan Kuźba, Alicja, Stanisław Gralak, Roman, Sztyler, Krystyna, Władysław Lisieccy, Janina, Paweł, Teresa Dymek, Zbigniew Gryń, Wacław Cierpisz, Witold, Stanisław Sztyler, zm z rodziny Sztyler, Janusz, Jan, Barbara Budzińscy, zm z rodziny Kołodziejczyków, Andrzej Zaganiacz, Stanisław Lewandowski, Franciszek Rymcki, Urszula Wlazło, Wanda Grzanka, Jadwiga Żbikowska, Waldemar Szymczak, Zenon Kulpa, Krystyna, Tadeusz Langner, Alina Przybylska, Krystyna, Krzysztof, Tadeusz Zamarek, Janina, Jan Kotlarz, Adam, Anna Krawiec, Apolonia, Jan, Mikołaj Łuczek, Czesław, Stanisława Sieniccy, zm z rodziny Sienickich, Waclaw, Magdalena, Henryk, Tomasz, Bronisława Nowaccy, Zygmunt Gołebiewski, Zofia, Czesław, Kazimierz Bałuk, Waldemar Golenia

WYPOMINKI – LISTOPAD 2020

NIEDZIELA GODZ. 9.00

CZWARTEK – GODZ.18.00

Jan, Franciszka Jędrzejczak, Stefan Włodarski, Józef, Marianna, Jan

Stawiccy, Monika, Zofia Wudarczyk, Janina Hoffman, Halina, Janina Zarazik, Edward, Wanda, Stanisław Kulińscy, Cecylia Malinowska, Jadwiga, Henryk Kuraczyk, Eugenia, Tadeusz, Krzysztof Rogalscy, Danuta, Tadeusz Skraba, Jolanta, Ryszard Broniewicz, Leszek,
zm z rodziny Waszak i Rogalskich, Ewa Świtońska, Wanda, Kazimierz Świtońscy, Michał Brejda, Piotr, Jan, Andrzej, Jadwiga Wiśniewscy, Bonifacy, Marianna Wiśniewscy, Stefania, Bogumił Rogiewicz, Stefania Zielińska, Pelagia, Adam Pomianowscy, Kazimierz Cygański, Henryk Lewandowski, Andrzej Karbowniczek, Jadwiga, Stanisław Laszczyk, dziadkowie Wochna, Maciej, Franciszek i dziadkowie Zatawscy, Kazimierz, Janusz, Stanisława, Józef, Stanisław Pietrzak, Marianna, Franiszek Więconek, Kazimierz Kłos, Elżbieta, Feliks Wypij, Anna, Walenty Borkowscy, Stanisław, Wiesław, Włodzimierz, Józefa Boorkowscy, Jan, Zofia Kotlarz, Anna, Eugeniusz Duszyńscy, Karolina, Stanisław Wąs, Jadwiga Stafańska, Wacław Maron, Stefania Lewandowska, Emilia Pokorzyńska, Teresa, Mieczysław Lewandowscy, Kamila, Czesław Pokorzyńscy, Antonina, Józef Maciejscy, Władysław Lewandowski, dziadkowie Szydłowscy, Pokorzyńscy, ks. Stanisław Salamonowicz, ks. Jan Matusiak, Antoni Sobieszczyk, zm
z rodziny Sobieszczyk, Domańskich, Kurzawa, Frątczak, dusze czyśćcowe, za które nikt się nie modli, Anna, Jan, Antoni, Piotr Lewandowscy, Joanna, Stanisław Botog, Anna Bąk, Władysław,
Marta, Henryk, Wanda, Eugeniusz, Wojciech Bajdalscy, Józef, Aniela, Leon, Marianna, Władysława, Czesław, Halina, Ryszard, Jan Szparagów, Franciszka, Władysław, Helena, Władysław, Stanisława, Stanisław, Kazimiera, Bronisława, Helena, Józef Dobrzeleccy, Irena, Antonina, Janina Kejnów, Helena, Feliks, Wiktoria Kułaczkowscy, Maria, Wiesław Romanowscy, Antoni, Berta Guszpita, Śmigiel, Wesołowskich, Rogiewicz, ks. Mendyke, Spinka, Szparaga, Terlikowski, Furdyna, Salamonowicz, Józef, Zofia Kłos, Zdzisław, Branisława, Zbigniew Duchińscy, Jerzy Leleń, Jadwiga, Grzegorz, Marek Cichoccy, Tomasz, Józefa, Ludwik Gajewscy, Pelagia, Józef, Jan Kijewscy, Maria, Kazimierz, Jadwiga Cichoccy, zm z rodziny Wiśniewskich, Kuligowskich, Bednarz, Szczypińskich, Zbonikowskich, Raczyńskich, zm z rodziny Ziętarów, Krzemińskich, Aniela, Franciszek Kowalscy, zm z rodziny Kowalskich, Tomczyków, Herdzików, Brygida Bogacka, Ilona Nowicka, Marianna, Henryk Uberuk, Bronisława, Grzegorz Uberuk, Marianna, Stefan Buczkowscy, Stanisław Buczkowski, Adam, Paweł Nowak, Józef Nurkiewicz, Mieczysław Rogalski, Czesław Winiecki, Maria, Kazimierz Winieccy, Irena, Stanisław Zaganiacz, Andrzej Zaganiacz, Grzegorz Uberuk, Jan Słomczewski, Bożena Groncikowska, Franciszek Sikorski, Zenon Rutkowski, Teresa, Józef Kaźmierscy, Helena, jan Michalscy, dziadkowie Marta, Zygmunt Sikorscy, dziadkowie Maryjanna, Józef Najder, 7 dziadków Rutkowskich, 8 dziadków Pawłowskich, Małgorzata Józefczak, Stanisława, Jan, Stefan Łuczyńscy, Andrzej Cichocki, Sabina, Wiktor, Stefania, Romuald, Wiesław Czerwińscy, Aleksandra Teodorczyk, Maria Cichy, Władysława, Zygmunt Zielińscy.

WYPOMINKI – LISTOPAD 2020

NIEDZIELA GODZ. 10.30

PIĄTEK – GODZ.18.00

Mirosława Małecka, zm z rodziny Małeckich i Ceglarków, Maria, adam, Helena, Katarzyna Bałakier, Marianna, Józef, Jadwiga, Eugieniusz Machtyl, Cecylia, Antoni, Józef Nyc, Zdzisława Golenia, Helena, Franciszek Kubiccy, Magdalena, Stanisław Kubiccy, Stanisława Antoszewska, Jan Sobczak, Alina, Stanisław Maciejczyk, Stanisława, Józef, Stanisław, Robert Lewandowscy, Czesława, Stanisław, Gabriel, Tadeusz, Józef Jaskrowscy, Zofia Serocka, Stanisława Szablińska, Jan, Krzysztof, Łukasz Rękosiewicz, za dusze w czyśćcu cierpiące, Dorota, Ignacy Nowak, Ewa, Ignacy Nowak, Antonina, Antoni Romanowscy, zm z rodziny Sobocińskich, Zofia Pawłowska, Zenon, Marianna, Danuta, Andrzej Zwierzchowscy, Joanna Piotrowska, Mirosław Zieliński, rodzice Zofia i Czesław Bałuk, Wanda, Gabriel Lewandowscy, dziadkowie Lewandowscy, zm z rodziny Czanowickich, Mariusz i Edward Karpińscy, rodzice Jan, Anastazja, rodzeństwo Tadeusz, Paweł, Stanisław Wołoszczak, dziadkowie Tomaszewscy, teściowie Bronisława, Józef, rodzeństwo Jan, Franiszka Żerebeccy, zm z rodziny Żerebeckich, Irena, Józef Śmigielscy, Józefa, Stanisław, Jan, Tomasz, Tadeusz Wójtowicz, Wiesława, Jan, Eugeniusz Staniccy, zm z rodziny Pizoń i Zdybel, ks. Józef Baranowski, ks. Jan Matusiak, ks. Stanisaw Robak, ks. Kazimierz Furdyna, Stanisław Wiliński, Roman, Adela, Danuta, Ewa, Henryk Milczyk, Bronisław, Aniela Trojanek, Weronika Dytłow, Adam Majewski, Janusz, Stefania Parczewscy, Julian, Zofia Michalczyk, zm. Z rodziny Michalczyk, Adam, Adela Markowscy, Zmarli z rodziny Markowski, Wacław, Danuta Waszkowscy, Bronisław Paczkowski, Aleksander, Stefania, Karol Majewscy, Zmarli z rodziny Trojanków, Zmarli z rodziny Rewers, Zmarli z rodziny Pawlaków, Zmarli z rodziny Waczkowskich, Filipiaków, Robert, Zdzisław Sobieraj, Dominika i Jan Sobieraj, Wacław Lewandowski, Rodzice Nowakowie, Zmarli z rodziny Nowaków, Sobierajów, Lewandowskich, Dobrzeleckich, Wojtek Gradowski, Jadwiga Stachowiak, zm znajomi i sąsiedzi. Genowefa, Elżbieta, Franciszek, Jerzy Dominiak, Kazimiera, Anna, Gerard Centkowscy, Ryszard, Gustaw Richter, Jan, Julian, Marianna, Franciszka z rodziny Migdalskich, Jadwiga Grochowiak, Ryszard Sikorski, Tadeusz, Zofia Gajewscy, Bronisław Studziński, Alicja, Mieczysław Mierzejewscy, Ewa, Leszek Bogacki, Mieczysław, Wacław, Tomasz Małecki, Bożena Kamińska, Anna, Witold Śmiaroscy, Alicja, Zdzisław, Wojciech, Stanisław Grochalscy, Danuta
i Henryk Petrykowscy, Jadwiga Szczepańska, Kazimierz, Marianna Grabowscy, Antonina, Henryk Grabowscy, Zofia, Jan Pacyńscy, Pelagia, Andrzej Włodarscy, Genowefa, Stanisław Promińscy, Stefania i Jerzy Mić, Stanisława Wiśniewska, Ryszard Mić, Barbara Sobczak, Zdzisław Czaplewski, Krzysztof Czaplewski, Andrzej Mić, Teresa, Władysław Mierzwiccy, Teresa, Wojciech Mierzwiccy, Rozalia, Franciszek Chrzanowscy, Melania, Stefan Rachuj, Regina, Władysław Barczak, Helena, Antoni Miszczak, Władysława, Julian Rybczyńscy,
ks. Stanisław Salamonowicz, ks. Alfons Dekowski, zm z rodziny Nowak, Gorzelańczyk, Uberuk, Zaganiacz, Styczek, Petrykowskich, Jankowskich, Olejniczak, Legutków, Liberackich, Buczkowskich, Chojnackich, Rzeczkowskich, Wielkowskich, Trakowskich, Kisielewscy, Łukasik, Okrasińskich, Politowskich, Zwolińskich,

WYPOMINKI – LISTOPAD 2020

NIEDZIELA GODZ. 10.30

SOBOTA – GODZ.18.00

zm. z rodziny Nurkiewicz, Hyltów, Wienieckich, Zaręba, Wojdyła, Pelagia, Józef Sobczak, Aniela, Jerzy Sobczak, Lesław, Jan, Henryka, Teresa Augustyniak, rodzice chrzestni Kunegunda, Władysław Sobczak, Staniław Sobczak, zm z rodziny Sobczaków i Michalskich, Piotr Stachowiak, Barbara Józefczak, Rozalia Nalazkowska, Jadwiga, Józef Gotowicz, Mieczysław Szałkiewicz, Marianna Dudek, Krzysztof Oczachowski, zmarli księża z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące, Kazimiera Domańska, Maciej Michalski, Helena, Antoni Domańscy, Józefa, Władysław, Zdzisław Nasińscy, Janusz Lewandowski, Janina, Katarzyna, Władysław, Feliks, Stefan Borowiccy, Rozalia, Józef, Jan Bratkowscy, zm z rodziny Rucińskich, Wanda, Kazimierz Wilińscy, ks, Stanisław Salamonowicz, ks. Kazimierz Furdyna, księża, którzy pracowali w naszej parafii, polegli w obronie wiary, w obronie Ojczyzny, zmarli
w koronawirusie, zm z rodziny Miśkowiec, Lewandowskich, Skalskich, Wilińskich, Malinowskich, Nasińskich, zmarli z Żywego Różańca, Józef Matynia, zm. z rodz.; Litwickich i Matyniów, Bronisława i Ludwik Wiśniewscy, Maria, Hanna Wozniak,
Rodzice Jadwiga i Antoni Czyżewscy i zm z rodziny Mikołajewskich i Czyżewskich, zm z rodziny Baranowskich Zbigniew i Kamila, Wiesłąw, Józef Magolan, Marianna, Stanisław Magolan, Teresa i Roman Kaniewscy, Wanda, Władysław Nowak, cała rodzina Nowaków, Rościsław i Tomasz Stefaniuk, Maria, Jan Przemysław, Bronisław Wieczorek, Zdzisław Wroński, Gosia Kosakowska, Helena Blok, Księża z parafii NMP Wspomożenia Wiernych, Piotr, Rajmund, Anna Szwajkowscy, Zyta, Zygmunt, Zyteczka, Julia, Eugenia, Jerzy Brodzkich, Jan, Anastazja Kamińscy, Anna i Jan Hoffman, Cili Dicz, Leon Ceglarz, Jarosław Kobielaka, Weronika, Edwin Taglewscy, Renata Ambrożkiewicz, Marian Włodarski, Wiesław Graban, Maria Siewruk z synami, Państwo Żbikowscy i Rutkowscy, zmarli z rodziny Dobrowolskich
i Hoffmanów, Eugeniusz i Marianna Gapińscy, Wiesław Politowski i rodziców, Barbara i Zygmunt Błaszczyk, Leszek Młynarczyk, Teresa Pawłuszka, Stanisław Młynarczyk, Zenon Młynarczyk, Władysława, Leonard, Ryszard Mroczkowscy, Jan, Jadwiga Krzeszewscy, Robert, Zdzisław Sobieraj, Wacław Lewandowski, rodzice Nowak, Wojciech Gradowski, Jadwiga Stachowiak,
zm znajomi i sąsiedzi, zm z rodziny Zgorzelak i Zielińskich, Barbara, Tadeusz Pułaczewscy, Honorata, Stanisław, Krystian Pułaczewscy, Ludomira, Stefania Szulc, Anna, Józef, Rozalia Babacz, Józefa Mikołajczyk, Józef, Marianna, Eugeniusz Machtyl, Zdzisław Golenia, Barbara i Artur Kaluzińscy, Irena
i Stanisław Rogowscy, Zofia i Stanisław Kaluzińscy, Klara i Tomasz Bajerscy, Stefania i Henryk Czyżewscy, Danuta, Antoni, Zygmunt, Tomasz Nowakowscy, Zofia i Lesław Jaskulscy, Barbara Bednarek, Halina i Ryszard Wasilewscy, Maria, Hanna i Władysław Linowscy, Janina, Stanisław Tadeusz Kaluzinscy, Józefa (f), Barbara, Danuta, Zygmunt Rogowscy, Cecylia Lewandowska, za zm. Kapłanow z naszej Parafii, Monika i Józef Kaluzinscy, Stanisław Szparaga, Karolina, Jan, Franciszek,, Zofia i jej mama Zofia Szwedo, Bronisława (f) i Aleksander Szparaga, ks. kan. Tadeusz Szparaga, Władysława(f) i Franciszek Szczęsni, Genowefa i Stanisław Igras, Helena
i Władysław Dobrzeleccy, Halina i Czesław Szparaga, Mieczysława (f) i Leon Szparaga, Marianna Szparaga i Stefan Cygański, Jadwiga i Zygmunt Baldachowscy, Teresa i Stanisław Kędzierscy oraz Kazimierz Kędzierski