VI NIEDZIELA ZWYKŁA

16 lutego 2020 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni przez wstawiennictwo Matki Bożej.
 1. Różaniec o godz. 18.00.
 2. W piątek, (28.02.br.) Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zaraz po Mszy św., która odbędzie się w kaplicy domu zakonnego.
 3. W najbliższą sobotę, (22.02.br) o godz. 15.30 na plebanii będzie możliwość indywidualnego spotkania z terapeutą uzależnień.
 4. W sobotę, (22.02.br.) w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy.
 5. W przyszłą niedzielę, (23.02.br.) rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw
  o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny, a w sposób szczególny uczestników naszej parafialnej grupy AA.
 6. Dziękuję za wszelką pomoc i za złożone ofiary. Pani Barbara Rajczyk serdecznie dziękuje za złożoną ofiarę na misje dla Sióstr Zakonnych pracujących w Kazachstanie. Zebraliśmy: 2.771,50;- zł.
 7. Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia niech obficie błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny.
 8. Msze św. z posypaniem głów popiołem (26.02.br.) w środę popielcową będą sprawowane według następującego rozkładu: 8.00 – dla SP Nr 1, 9.00, 10.00 – dla SP Nr 4, 11.00 – dla Szk. Salezjańskiej, 13.45 – dla Młodzieży Szkół Średnich, 17.00, 18.30 i 20.00.
 9. W środę popielcową (26.02.br.) rozpoczną się w parafii rekolekcje wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Średniej. Szczegóły podamy w najbliższą niedzielę.
 10. Katechezy przed sakramentem małżeństwa w naszej parafii rozpoczną się w pierwszy piątek miesiąca – Mszą św. o godz. 18.30, a następnie odbędzie się spotkanie w salce na plebani. Katechezy będą kontynuowane w sobotę od godz. 9.00.
 11. W modlitwach pamiętamy o zmarłych z rodziny, bliskich sercu, salezjanach,  parafianach, a w sposób szczególny o Wandzie Grzanka Wieleba, l. 75 z Nowej W Wieczny odpoczynek.