Intencje tygodnia

Grafik Mszy św. i nabożeństw w parafii pod wezwaniem NMP Wspomożenia Wiernych: 24.12. – 28.12. 2019 r.

WTOREK – 24.12.2019
16.00 Szpital: O Boże bł. i opiekę MB dla wszystkich i radość nieba dla zm.
16.00 + Ewa Kruszka – z ok. imienin
16.00 + Adam i Mikołaj Rogowscy
17.30 WIGILIA
22.00 + Jan Petrykowski (od Dzieci)
22.00 + Sławomir Sadowski, Iwona Błachowicz i ks. Wawrzyniec Janecki
24.00 Za Parafię
24.00 + Wiesław Matynia (od żony Eli)
ŚRODA – 25.12.2019
8.00 + Marek Próchniak (od siostry Grażyny z rodz.)
9.30 + Barbara i Artur Kaluzińscy, Irena i Stanisław Rogowscy oraz Stanisław Szparaga (od Dzieci z rodz.)
9.30 + Andrzej Żbikowski (od Żony, dzieci i wnuków) i Andrzej Nowak (od Rodziców)
9.30 + Marianna – gr. 25
10.00 Szpital: + Anna – gr. 25
11.00 Dziękczynna w 10 r. ślubu Olgi i Darka z prośbą o Boże bł. i opiekę MB dla małż. i dla dzieci na dalsze dni życia
11.00 + Creusa – gr.25
12.30 Chrzty:
Dziękczynna w 30 r. małż. Beaty i Waldemara z prośbą o Boże bł. i opiekę MB dla Małżonków i dzieci
12.30 Dziękczynna w 20 r. małż. Doroty i Dariusza Świtońskich z prośbą o Boże bł.
i opiekę MB dla Małżonków i Radosława
12.30 + Tadeusz Langner (od Rodziny)
18.00 Różaniec i kolędy
18.30 + ks. Jan Terlikowski – gr. 24
CZWARTEK– 26.11.2019
8.00 + Marek Próchniak (od siostry Grażyny z rodz.)
8.00 + Marianna – gr. 26
9.30 + Jan i Grzegorz Kamińscy (od Żony i mamy)
10.00 Szpital: + Anna – gr. 25
11.00 + Tomasz Anaszewicz (od Rodziców)
11.00 + Creusa – gr.26
12.30 Chrzty
+ Krystyna Stodólna (od Męża i dzieci z rodz.)
12.30 + Leon – 19 r. śm, Jadwiga Benedykcińscy, Bronisława (f) i Czesław
Rymarkiewicz, Wiesława (f) Nowicka
12.30 + Janina Polanowska (od Jana i Anny Polanowskich z Przybranowa)
18.00 Różaniec + Kolędy
18.30 + ks. Jan Terlikowski – gr 25
PIĄTEK – 27.12.2019 r.
9.00 Ks. Jan Terlikowski – gr. 26
9.00 + Marianna – gr. 27
18.00 Różaniec
18.30 + Jadwiga i Antoni Roszak (od wnuczki Magdaleny)
18.30 + Jan Roszak (od rodz. Centkowskich)
18.30 + Ewa Lesniak
19.00 Adoracja
SOBOTA – 28.11.2019
7.30 Siostry
9.00 + ks. Jan Terlikowski – gr. 27
9.00 + Marianna – gr. 28
9.00 + Anna – gr. 28
16.00 Szpital -+ Creusa – gr. 28
14.00 Chrzest
17.00 Sakr. mał. Agnieszka Zielińska i Damian Furdal
18.00 Różaniec
18.30 + Jerzy Kazimiera (f), Irena, Franciszek Rzeczkowscy oraz zm. z rodz.
Jabłońskich, Leonard, Helena, Stanisława (f)
18.30 + Jan Roszak (Halina i Wiesław Jakubczak)